Samo przeczytanie treści Program 12 Kroków może niekiedy nasuwać podejrzenie wciągania do jakiejś organizacji czy sekty religijnej. Należy w tym miejscu podkreślić, żeod uczestników Wspólnoty AA nie jest wymagane zaakceptowanie jakiejś jednolitej koncepcji Boga, a tylko „Siły Większej od nas samych”. Każdy może dokonać wyboru Boga jakkolwiek Go pojmuje i nikt spośród uczestników AA nie ma prawa niczego narzucać.

Bill W. w swej książce „AA osiąga dojrzałość” napisał: „Ateistom i agnostykom powiedz dobitnie, iż nie muszą przyjmować naszego pojmowania Boga. Niech zamiast Boga przyjmą jakąś sensowną, własną prawdę, najważniejsze, aby oni wszyscy uwierzyli, iż istnieje
jakakolwiek siła większa od nich samych (…)”.

Proponowany program jest dostępny dla każdego alkoholika – bez względu na wiek, wykształcenie czy też pochodzenie społeczne.

12 kroków aaProgram daje wskazówki, w jaki sposób można osiągnąć trzeźwość, ułatwia uzyskanie wglądu w istotę uzależnienia oraz w samego siebie, umożliwia analizę swoich kontaktów interpersonalnych oraz pomaga poznać i wzbogacić potencjalne możliwości swojego rozwoju.

  • Trzeźwość w AA rozumiana jest znacznie szerzej niż sama abstynencja.
  • Cele ujęte w 12-tu Krokach realizowane są przez poszczególnych członków grup w sposób indywidualny.
  • Kroki proponują jedynie kolejność przeprowadzania analizy własnych doświadczeń i dokonywania zmian.
  • Warto zastanowić się nad głębszym sensem każdego z 12-tu Kroków.

Klikając poniżej w odnośniki „Krok pierwszy”, „Krok drugi” itp. przeniesiesz się do wytłumaczenia każdego z kroków.

XXII Kroków Anonimowych Alkoholików

Krok pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

Krok drugi

Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

Krok trzeci

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.

Krok czwarty

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

Krok piaty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

Krok siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok ósmy

Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok dziesiąty

Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok jedenasty

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Zapraszam także do zapoznania się z Humanistyczną wersją programu 12 kroków, przygotowaną przez amerykańskiego psychologa Burrusa Fredrica Skinnera.

O Autorze

Jestem administratorem na blogu i chociaż sam nie mam problemów z uzależnieniem od alkoholu to los tak pokierował moim życiem, że jestem bardzo blisko tego tematu. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy tutaj miejsce przyjazne każdemu potrzebującemu pomocy, gdzie bez skrępowania będzie można porozmawiać o problemach i wątpliwościach oraz podyskutować na ciekawe tematy.

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany