article placeholder

Tradycja piąta

Każda grupa powinna stosować duchową jedność, posiadać tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Przeczytaj o pozostałych tradycjach: XII Tradycji Anonimowych Alko...
article placeholder

Tradycja szósta

Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieźć nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę potrzebne AA, powinny być oddzieln...
article placeholder

Tradycja siódma

Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądz...
article placeholder

Tradycja ósma

Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do...
article placeholder

Tradycja dziewiąta

W każdej grupie powinno istnieć jak najmniej organizacji. Rotacja kierownictwa jest najlepszym rozwiązaniem. Mała grupa może wybrać sekretarza, większa - podlegający rotacji komitet. Wielkomiejskie grupy mogą w...
article placeholder

Tradycja dziesiąta

Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swoich opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza Wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w ...
article placeholder

Tradycja jedenasta

Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechn...
article placeholder

Tradycja dwunasta

I wreszcie my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdzi...

Alkoholizm – choroba fizyczna i psychiczna

Wraz z rozwojem społeczeństwa rozwijają się również jego choroby. Stres i frustracja związane z dążeniem do określonego celu i statusu społecznego prowadzą do powstawania chorób zarówno fizycznych jak również p...