austria-misty-mountain-village-1400x1050

Tradycje AA

To podstawowe reguły według których funkcjonują grupy, kontaktują się pomiędzy sobą oraz "światem zewnętrznym" XII Tradycji Anonimowych Alkoholików Tradycja pierwsza Nasze wspólne...
article placeholder

Tradycja pierwsza

Każdy uczestnik AA jest tylko małą cząstką wielkiej całości. AA musi trwać nadal, bo inaczej większość z nas zginie. Toteż nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Ale dobro...
article placeholder

Tradycja druga

Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. XII Tradycji Anonimowych Alkoholików Tradycja pierwsza Nasze...
article placeholder

Tradycja trzecia

Nasza Wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie wyzdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być...
article placeholder

Tradycja czwarta

We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna...
article placeholder

Tradycja piąta

Każda grupa powinna stosować duchową jedność, posiadać tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. XII Tradycji Anonimowych Alkoholików Tradycja...
article placeholder

Tradycja szósta

Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieźć nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę potrzebne...
article placeholder

Tradycja siódma

Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie...
article placeholder

Tradycja ósma

Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia...
article placeholder

Tradycja dziewiąta

W każdej grupie powinno istnieć jak najmniej organizacji. Rotacja kierownictwa jest najlepszym rozwiązaniem. Mała grupa może wybrać sekretarza, większa - podlegający rotacji komitet. Wielkomiejskie...