1. Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się, ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.

2. Nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby”.

3. Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje.

4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też z organizacjami społecznymi.

5. Nie tropi, ani nie usiłuje „kontrolować” swych członków.

6. Nie stawia diagnoz czy prognoz – ani medycznych, ani psychologicznych.

7. Nie udziela pomocy w wytrzeźwieniu (tj. odtruwaniu), pielęgnacji, hospitalizacji, nie podaje leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej.

8. Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.

9. Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.

10. Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub usług socjalnych.

11. Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.

12. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów z innych źródeł.

*Uwaga:
Poszczególny członek AA może robić niektóre z tych rzeczy na „prywatny rachunek” – nie należy to jednak do członkostwa AA. Członkami AA są także liczni profesjonaliści na polu alkoholizmu; ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AA. AA – jako wspólnota, nie udziela pomocy zawodowej (profesjonalnej).

O Autorze

Grupa: Magma 6. Intergrupa: Wielkopolska Nie piję już od 22 lat

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany