Proces uzależniania się

Alkoholizm, choroba alkoholowa, nie pojawia się nagle czy niespodziewanie. Uzależnienie rozwija się najczęściej latami. I to jest niewątpliwie prawdą. Tym niemniej choroba alkoholowa ma swoje fazy. Rozwija się według pewnego wzorca, schematu. On także może posłużyć jako materiał pomocniczy autodiagnozowania.

Fazy rozwoju choroby alkoholowej

 

Picie towarzyskie

 • – picie towarzyskie przy okazji przyjęć i uroczystości
  – picie dla przyjemności

Faza ostrzegawcza

 • – picie dla poprawy nastroju
  – szukanie i tworzenie okazji do picia
  – początki regularnego picia
  – upijanie się w sytuacjach towarzyskich
  – problemy z pamięcią, „urywanie się filmu”
  – usuwanie kaca za pomocą alkoholu, „klinowanie”
  – wzrost tolerancji na alkohol
  – picie w ukryciu, w samotności

Faza Krytyczna

 • – wyrzuty sumienia, poczucie winy
  – poczucie konieczności wypicia przed południem
  – zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
  – oszukiwanie związane z piciem
  – utrata zainteresowań nie związanych z piciem
  – obojętność w stosunku do jedzenia, nieregularność odżywiania
  – produkowanie usprawiedliwień i alibi dla dalszego picia
  – nieudane próby kontrolowania picia
  – zachowania agresywne i konflikty z zasadami prawa i porządku
  – nasilanie się zaburzeń pamięci
  – zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
  – napięcie, drżenie i przymus porannego picia
  – picie ciągami z okresami powstrzymywania się dla poprawy zdrowia
  – próby udowadniania sobie swojej siły woli i zdolności do kontrolowania picia
  – pogorszenie się zdrowia fizycznego
  – obniżanie się tolerancji na alkohol
  – zaburzenia popędu seksualnego

Faza chroniczna

 • – okresy długotrwałego upijania się
  – osłabiona zdolność rozumowania
  – picie stało się jedyną ważną sprawą w życiu
  – załamanie moralne, degradacja zawodowa i społeczna
  – rozpad więzi rodzinnej
  – poczucie skrajnej bezradności i odizolowania się od świata
  – stany lękowe i obsesyjne picie
  – otępienie alkoholowe
  – psychozy alkoholowe, delirium
  – padaczka alkoholowa
  – choroby somatyczne – marskość wątroby, polineuropatia
  – krańcowe załamanie się funkcji organizmu

WAŻNE! Rozwój choroby alkoholowej może być zatrzymany na każdym etapie i w każdej fazie. Oczywiście, poza stanem agonalnym.

We Wspólnocie AA usłyszeć można czasem brutalne, acz niewątpliwie prawdziwe powiedzenie: „Każdy alkoholik przestaje kiedyś pić, niektórym się to udaje jeszcze za życia…”Nikt we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików nie postawi Tobie diagnozy, ani nie zdecyduje  czy jesteś uzależniony, czy nie. Może się to wydawać dziwne, ale stwierdzenie, że masz problem z alkoholem zależy wyłącznie od Ciebie.

Można zrobić różne testy i sprawdziany, ale pamiętać jednak należy, że te zbiory pytań mogą być jedynie podpowiedzią. Nawet diagnoza w Poradni Odwykowej, nic nie znaczy jeżeli Ty sam nie zdecydujesz że masz problemy z piciem.

O Autorze

Grupa: Magma 6. Intergrupa: Wielkopolska Nie piję już od 22 lat

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany