We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żaden komitet regionalny ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako na całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami Rady Usług Ogólnych ( General Service Board ). W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.

Przeczytaj o pozostałych tradycjach:

XII Tradycji Anonimowych Alkoholików

Tradycja pierwsza

Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

Tradycja druga

Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

Tradycja trzecia

Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

Tradycja czwarta

Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

Tradycja piąta

Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Tradycja szósta

Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

Tradycja siódma

Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

Tradycja ósma

Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

Tradycja dziewiąta

Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.

Tradycja dziesiąta

Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja jedenasta

Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

Tradycja dwunasta

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

O Autorze

Jestem administratorem na blogu i chociaż sam nie mam problemów z uzależnieniem od alkoholu to los tak pokierował moim życiem, że jestem bardzo blisko tego tematu. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy tutaj miejsce przyjazne każdemu potrzebującemu pomocy, gdzie bez skrępowania będzie można porozmawiać o problemach i wątpliwościach oraz podyskutować na ciekawe tematy.

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany