article placeholder

Krok drugi

Krok drugi - prowadzi do pomniejszenia swojego „JA” i umożliwia alkoholikowi usunięcie się z „centrum wszechświata”. Wiary w „Siłę Większą” nie można pogodzić z poczuciem własnej wspaniałości i samowystarczalno...
article placeholder

Krok trzeci

Krok trzeci - postrzegany jako krok „akcji” ponieważ polega na podjęciu działań ograniczających własną wolę i poczucie naszej często złudnej siły. Powierzenie swojej woli i swojego życia  Bogu zwraca uwagę na t...
article placeholder

Krok czwarty

Krok czwarty - rachunek sumienia powinien być odważny, i gruntowny na ile w tym momencie pozwala nam nasza pamięć. Uczy jak spojrzeć na siebie czasem pierwszy raz w życiu, w sposób uczciwy bez zakłamania. Pokaz...
article placeholder

Krok piąty

Krok piąty - bardzo często porównywany jest ze spowiedzią, ponieważ umożliwia uzyskanie przebaczenia od Boga i drugiego człowieka. Pozwala alkoholikowi uwolnić się od poczucia samotności, , a co za tym idzie po...
article placeholder

Krok szósty

Krok szósty - chcemy pozbyć się naszych wad  całkowicie , nawet tych z którymi jest nam "dobrze". Bywa tak że niektóre wady byśmy sobie zostawili bo chociaż są wadami , są nam bardzo wygodne. Krok ten  jest dek...
article placeholder

Krok siódmy

Krok siódmy - jest ugruntowaniem postawy całkowitej kapitulacji, która była budowana w poprzednich krokach. Szczególny nacisk kładzie on na konieczność pokory, tak bardzo potrzebnej alkoholikowi do trzeźwienia....
article placeholder

Krok ósmy

Krok ósmy – fizyczne, na piśmie  zrobienie listy osób skrzywdzonych o których pamiętamy w tym momencie. W miarę postępowania odkłamywania się lista często ulega uzupełnianiu. Czasem trudności rodzą się przy zad...
article placeholder

Krok dziewiąty

Krok dziewiąty – jest programem konkretnych działań porządkujących stosunki z innymi ludźmi. Z tymi którzy są wokół nas, z tymi których straciliśmy z pola widzenia i z tymi których już nie ma. Jest to czasem  z...
article placeholder

Krok dziesiąty

Krok dziesiąty - uczy codziennego dostrzegania zarówno dobrych uczynków, jak i własnych słabości, przyznawania się do nich i rozwiązywania na bieżąco. Zabezpiecza alkoholika przed cofaniem się do starych postaw...
article placeholder

Krok jedenasty

Krok jedenasty - zwraca uwagę na potrzebę istnienia pana Boga w naszym codziennym życiu, na potrzebę modlitwy i medytacji, na wyciszenie. Uwierzenie że Bóg jakkolwiek go pojmujemy pomógł nam przestać pić, bo sa...