Pod koniec lat 80. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała stosowanie przesiewowego testu AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test), który:

– umożliwia wychwycenie populacji osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy dla zdrowia,
– dotyczy aktualnego poziomu i stylu picia,
– koresponduje z sugerowanymi przez tę organizację kryteriami diagnostycznymi, zawartymi w 10 wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10),
– jest wystandaryzowany w sześciu krajach,
– oprócz wywiadu uwzględnia dane z badania fizykalnego oraz poziom gamma-glutamylo-transferazy (GGT).

Test składa się z dwóch części, tj. z wywiadu alkoholowego i badania klinicznego.

Część A: wywiad alkoholowy

1. Jak często pije Pan napoje zawierające alkohol?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) dwa – cztery razy w miesiącu
(3) dwa – trzy razy w tygodniu
(4) cztery lub więcej razy w tygodniu

2. Ile porcji alkoholu wypija Pan w ciągu całego dnia ,w którym Pan pije?

(0) jedną-dwie
(1) trzy-cztery
(2) pięć-sześć
(3) siedem-dziewięć
(4) dziesięć lub więcej

3. Jak często zdarza się Pani/Panu wypić w ciągu jednego dnia sześć lub więcej porcji?

(0) jeden-dwa razy
(1) trzy-cztery razy
(2) pięć-sześć razy
(3) siedem-dziewięć razy
(4) dziesięć lub więcej razy

4. Jak często, w ciągu ostatniego roku miał Pan/i trudności w przerwaniu rozpoczętego picia?

(0) jeden-dwa razy
(1) trzy-cztery razy
(2) pięć-sześć razy
(3) siedem-dziewięć razy
(4) dziesięć lub więcej razy

5. Jak często, w ciągu ostatniego roku, zdarzało się Pani/Panu w związku z piciem alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana środowisku normy postępowania?

(0) jeden-dwa razy
(1) trzy-cztery razy
(2) pięć-sześć razy
(3) siedem-dziewięć razy
(4) dziesięć lub więcej razy

6. Jak często, na przestrzeni ostatniego roku zdarzyło się Pani/Panu wypić rano alkohol dla „odzyskania formy” po wczorajszym piciu?

(0) jeden-dwa razy
(1) trzy-cztery razy
(2) pięć-sześć razy
(3) siedem-dziewięć razy
(4) dziesięć lub więcej razy

7. Jak często, na przestrzeni ostatniego roku miał Pan/i wyrzuty sumienia lub poczucie winy w związku z piciem alkoholu?

(0) jeden-dwa razy
(1) trzy-cztery razy
(2) pięć-sześć razy
(3) siedem-dziewięć razy
(4) dziesięć lub więcej razy

8. Jak często, na przestrzeni ostatniego roku miał Pan/i trudności z odtworzeniem wydarzeń, jakie miały miejsce podczas picia?

(0) jeden-dwa razy
(1) trzy-cztery razy
(2) pięć-sześć razy
(3) siedem-dziewięć razy
(4) dziesięć lub więcej razy

9. Czy kiedykolwiek doznał Pan urazu fizycznego lub spowodował/a uraz u innej osoby, a miało to związek z piciem przez Pana alkoholu?

(0) nie
(2) tak, ale nie na przestrzeni ostatniego roku
(4) tak, w ostatnim roku
10. Czy ktokolwiek z Pana bliskich, przyjaciół, znajomych, a może lekarz czy inny pracownik służby zdrowia interesował się Pana piciem lub sugerował ograniczenie picia alkoholu?

(0) nie
(2) tak, ale nie na przestrzeni ostatniego roku
(4) tak, w ostatnim roku

Suma punktów

Część B : badania kliniczne

Urazy fizyczne
1. Czy doznał Pan urazów głowy po 18 roku życia?

(3) tak
(0) nie

2. Czy doznał Pan jakiegokolwiek złamania kości po 18 roku życia?

(3) tak
(0) nie

Badanie fizykalne

3. Zaczerwienienie spojówek

(0) nie stwierdza się
(1) słabo nasilone
(2) średnio nasilone
(3) znacznie nasilone

4. Odbiegające od normy unaczynienie skóry

(0) nie stwierdza się
(1) słabo nasilone
(2) średnio nasilone
(3) znacznie nasilone

5. Drżenie rąk

(0) nie stwierdza się
(1) słabo nasilone
(2) średnio nasilone
(3) znacznie nasilone

6. Drżenie języka

(0) nie stwierdza się
(1) słabo nasilone
(2) średnio nasilone
(3) znacznie nasilone

7. Powiększenie wątroby

(0) nie stwierdza się
(1) słabo nasilone
(2) średnio nasilone
(3) znacznie nasilone

8. Wartości gamma-glutamylo-transferazy

(0) poniżej średniej wartości normy (< 30 JU/l)
(1) powyżej średniej wartości normy (30-50 JU/l)
(3) powyżej normy (> 50 JU/l)

Suma punktów

Interpretacja wyników:

– Osoby, które uzyskały 8 lub więcej punktów wymagają dodatkowych badań diagnostycznych.
– Osoby, które mają podwyższone wyniki w trzech pierwszych skalach, przy nie podwyższonych wynikach w pozostałych uznaje się za osoby pijące w sposób ryzykowny.
– Podwyższone wyniki w skalach 4-6 pozwalają podejrzewać uzależnienie.
– Podwyższone wyniki w pozostałych skalach przemawiają za piciem szkodliwym.

Należy pamiętać, że AUDIT jest tylko testem przesiewowym, a nie testem (narzędziem) diagnostycznym. Daje tylko ogólną orientację w problemie i dlatego powinien być uzupełniany obserwacją kliniczną.

O Autorze

Grupa: Magma 6. Intergrupa: Wielkopolska Nie piję już od 22 lat

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany