Na zdjęciu założyciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików: Bill W. (William Griffith Wilson 1895-1971) i dr Bob (Robert Halbrook Smith 1879-1950).

Pomysł wzajemnego wsparcia alkoholików zrodził się w 1840r. w Baltimore (USA) powstało Stowarzyszenie im. Waszyngtona (Washingtonian Society). Początkowo jego członkami byli tylko alkoholicy. W niedługim czasie liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła 100 tysięcy członków, ale dołączać zaczęło coraz więcej osób nie uzależnionych, polityków, działaczy społecznych i innych. Jego członkowie angażowali się w walkę o zniesienie niewolnictwa oraz inne działania polityczne i społeczne.
Bez względu na to, jakie idee przyświecały jego członkom, Stowarzyszenie szybko utraciło w ten sposób swój cel, pomagania alkoholikom.

W 1908 roku z Chrześcijańskiej Wspólnoty Pierwszych Wieków (First Century Christian Fellowship) wyłoniła się tzw. Grupa Oxfordzka. Propagowała ona idee: absolutnej czystości, absolutnej miłości, absolutnej i stałej gotowości oraz absolutnej uczciwości. Według członków grupy stanowiło to istotę pierwotnego (z początków I wieku) chrześcijaństwa. Niektóre z zasad obowiązujących w Grupach Oxfordzkich włączono do Programu 12 Kroków AA. Pod zmienioną nazwą (Re-Armament Movement) Grupy Oxfordzkie istnieją gdzieniegdzie do dziś.

I tu zaczyna się właściwa historia AA.

W roku 1935 spotkało się w Akron, Ohio (USA) dwóch mężczyzn Bili W. makler giełdowy z Nowego Jorku i dr Bob chirurg z Akron. Jeden był człowiekiem interesu, dawniej dobrze znanym na giełdzie nowojorskiej, drugi znanym chirurgiem; obaj zdążyli już się zapić prawie na śmierć.

Odbyli ze sobą kilka rozmów, mówiąc tylko o swoim piciu, i ze zdziwieniem stwierdzili, że w ten sposób pomagają sobie i że zachowują abstynencję. Wkrótce odkryli także, że mogą, poszukać innych alkoholików i niezależnie czy przynosi to efekt u podopiecznych czy nie – szczera roz­mowa z nimi pozwala im samym zachowywać trzeźwość.

Kontynuując to zajęcie dla własnego dobra, nie znana z nazwisk, garstka niepijących alkoholików uświadomiła sobie nagle w 1937 roku, że dwudziestu z nich zachowuje trzeźwość! Trudno dziwić się temu, że sądzili, iż stał się cud.

Gdy grono niepijących dzięki odkryciu Billa i Boba powiększyło się do kilkudziesięciu osób postanowili spisać swe przeżycia, by w ten sposób udostępnić je większej liczbie alkoholików. W 1939 r. wydana została podstawowa książka Wspólnoty – „Anonimowi Alkoholicy”. Tekst jej w znacznej mierze napisany przez Billa W. ukazywał sposób dzięki, któremu zachowywało trwałą trzeźwość pierwszych 100 uczestników AA
Tak powstał ruch Anonimowych Alkoholików. Rozwijał się on szybko, jednakże w miarę roz­woju pojawiało się wiele problemów, takich jak np. członkostwo, zdobywanie i podział pieniędzy, stosunki międzyludzkie, kierowanie grupami, reprezentacja na zewnątrz a także dziesiątki innych kłopotów.. Z tych burzliwych, a czasem nawet smutnych doświadczeń, powstało Dwanaście Tradycji AA opublikowane w 1946 roku a następnie zatwierdzonych w 1950 roku na Pierwszej Międzynarodowej Konwencji AA w Cleveland…”2
Obecnie AA istnieje w ponad 170 krajach świata.

Kalendarium

1935 r. – maj
Bill W. i dr Bob spotykają się w Akron. Początek Wspólnoty i pierwszy mityng: dwóch uczestników.

1937 r. – listopad
Odbywa się w Akron mityng z udziałem Billa W. i dr Boba i kilku trzeźwiejących alkoholików.

1938 r. – grudzień
Sformułowano Program 12 Kroków.

1939 r. – kwiecień

Opublikowano książkę „Anonimowi Alkoholicy”
Anonimowi Alkoholicy ostatecznie oddzielają się od Grup Oxfordzkich.

1941 r. – marzec
Artykuł w „Saturday Evening Post” powoduje wzrost świadomości społecznej na temat alkoholizmu. Liczba członków Wspólnoty AA w krótkim czasie wzrasta z 2 tys. do 8 tyś.

1946 r. – czerwiec
Zostaje sformułowany i opublikowany zbiór 12 Tradycji AA.

1950 r. – lipiec
Odbywa się pierwsza Konwencja Międzynarodowa AA w Cleveland, 12 Tradycji zostaje przyjęte przez Wspólnotę AA.

1950r. – listopad
Umiera współzałożyciel Wspólnoty – dr Bob.

1953 r. – czerwiec
Publikacja książki „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji AA”.

1955r.
Trzy legaty – Zdrowienia, Jedności i Służby zostają przekazane Wspólnocie przez jej weteranów

1957 r.
Liczba członków AA osiąga 200 tys., a ilość grup AA ok. 7 tys., w 70 krajach.

1962r.

Publikacja Dwunastu Koncepcji dla Służb Światowych (Billa W.)

1965 r. – lipiec
Na  zjeździe z okazji 30-tej rocznicy AA w Toronto udział bierze ponad 10 tys. osób.

1969 r. – październik
Pierwszy Mityng Służby Światowej w Nowym Jorku z udziałem delegatów z 14 krajów.

1971 r. – styczeń
Umiera Bill – współtwórca ruchu AA.

O Autorze

Grupa: Magma 6. Intergrupa: Wielkopolska Nie piję już od 22 lat

Podobne posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany