Każdy, kto zwróci się o pomoc do AA, może liczyć na pomoc i ochronę swojej anonimowości.

Jeśli czujesz, że masz problem z alkoholem, i szczerze chcesz przestać pić, nie bój się i przestań się wstydzić, alkoholizm to choroba i zachorować może każdy. Już ponad dwa miliony ludzi którzy podjęli leczenie może zaświadczyć, że program AA działa – i nie ma żadnych powodów by myśleć, że nie zadziała on w odniesieniu do Ciebie.

Hasła „AA” albo „Anonimowi Alkoholicy” można poszukać w książce telefonicznej lub w lokalnej gazecie. Informacje o tym, gdzie i kiedy odbywają się mityngi, można często uzyskać od lekarzy, osób duchownych i oczywiście w poradniach uzależnień, które są zaznajomione z naszym programem.

W każdym większym mieście działa telefon zaufania albo Punkt Informacyjno Kontaktowy gdzie można również przyjść i porozmawiać.

Pomoc, jakiej udziela wspólnota AA, jest bezpłatna i nie niesie z sobą żadnych zobowiązań. Grupy AA działają w całej Polsce zarówno w dużych i małych miastach oraz na wioskach. Tak jest na całym świecie.

W Poznaniu PIK mieści się przy ul Dąbrowskiego 28 czynny codziennie w godz. 17 do 21,

Tel. zaufania w Poznaniu, 61 583 16 16 codziennie od 18 do 22 – Czekamy na Ciebie

Działa też ogólnopolska infolinia

INFOLINIA
0 801 033 242
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-21:00,  a w sob. – niedz. w godz. 16:00-21:00

Można też skontaktować się :

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce,
Warszawa, ul. Chmielna 20, tel. (0-22) 828-04-94
Adres korespondencyjny:
00-950 Warszawa 1 skr. poczt. 243
e-mail: aa@aa.org.pl

Albo z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl

pod tym adresem też znajdziesz potrzebne informacje

http://www.aa.org.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany