Bez kategorii

article placeholder

Tradycja ósma

Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do...
article placeholder

Tradycja dziewiąta

W każdej grupie powinno istnieć jak najmniej organizacji. Rotacja kierownictwa jest najlepszym rozwiązaniem. Mała grupa może wybrać sekretarza, większa - podlegający rotacji komitet. Wielkomiejskie grupy mogą w...
article placeholder

Tradycja dziesiąta

Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swoich opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza Wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w ...
article placeholder

Tradycja jedenasta

Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechn...
article placeholder

Tradycja dwunasta

I wreszcie my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdzi...
article placeholder

Pierwszy krok

Pierwszy krok - jest początkiem wszystkich działań prowadzących do zaprzestania picia, mówi on o potrzebie uznania swojej bezsilności wobec alkoholu. i konieczności kapitulacji, bez której nie może rozpocząć si...
article placeholder

Krok drugi

Krok drugi - prowadzi do pomniejszenia swojego „JA” i umożliwia alkoholikowi usunięcie się z „centrum wszechświata”. Wiary w „Siłę Większą” nie można pogodzić z poczuciem własnej wspaniałości i samowystarczalno...
article placeholder

Krok trzeci

Krok trzeci - postrzegany jako krok „akcji” ponieważ polega na podjęciu działań ograniczających własną wolę i poczucie naszej często złudnej siły. Powierzenie swojej woli i swojego życia  Bogu zwraca uwagę na t...
article placeholder

Krok czwarty

Krok czwarty - rachunek sumienia powinien być odważny, i gruntowny na ile w tym momencie pozwala nam nasza pamięć. Uczy jak spojrzeć na siebie czasem pierwszy raz w życiu, w sposób uczciwy bez zakłamania. Pokaz...
article placeholder

Krok piąty

Krok piąty - bardzo często porównywany jest ze spowiedzią, ponieważ umożliwia uzyskanie przebaczenia od Boga i drugiego człowieka. Pozwala alkoholikowi uwolnić się od poczucia samotności, , a co za tym idzie po...