007schody

Program 12 Kroków

Samo przeczytanie treści Program 12 Kroków może niekiedy nasuwać podejrzenie wciągania do jakiejś organizacji czy sekty religijnej. Należy w tym miejscu podkreślić, żeod uczestników Wspólnoty AA...
article placeholder

Pierwszy krok

Pierwszy krok - jest początkiem wszystkich działań prowadzących do zaprzestania picia, mówi on o potrzebie uznania swojej bezsilności wobec alkoholu. i konieczności kapitulacji, bez której nie może...
article placeholder

Krok drugi

Krok drugi - prowadzi do pomniejszenia swojego „JA” i umożliwia alkoholikowi usunięcie się z „centrum wszechświata”. Wiary w „Siłę Większą” nie można pogodzić z poczuciem własnej...
article placeholder

Krok trzeci

Krok trzeci - postrzegany jako krok „akcji” ponieważ polega na podjęciu działań ograniczających własną wolę i poczucie naszej często złudnej siły. Powierzenie swojej woli i swojego życia  Bogu...
article placeholder

Krok czwarty

Krok czwarty - rachunek sumienia powinien być odważny, i gruntowny na ile w tym momencie pozwala nam nasza pamięć. Uczy jak spojrzeć na siebie czasem pierwszy raz w życiu, w sposób uczciwy bez...
article placeholder

Krok piąty

Krok piąty - bardzo często porównywany jest ze spowiedzią, ponieważ umożliwia uzyskanie przebaczenia od Boga i drugiego człowieka. Pozwala alkoholikowi uwolnić się od poczucia samotności, , a co za...
article placeholder

Krok szósty

Krok szósty - chcemy pozbyć się naszych wad  całkowicie , nawet tych z którymi jest nam "dobrze". Bywa tak że niektóre wady byśmy sobie zostawili bo chociaż są wadami , są nam bardzo wygodne. Krok...
article placeholder

Krok siódmy

Krok siódmy - jest ugruntowaniem postawy całkowitej kapitulacji, która była budowana w poprzednich krokach. Szczególny nacisk kładzie on na konieczność pokory, tak bardzo potrzebnej alkoholikowi do...
article placeholder

Krok ósmy

Krok ósmy – fizyczne, na piśmie  zrobienie listy osób skrzywdzonych o których pamiętamy w tym momencie. W miarę postępowania odkłamywania się lista często ulega uzupełnianiu. Czasem trudności...