article placeholder

Tradycja pierwsza

Każdy uczestnik AA jest tylko małą cząstką wielkiej całości. AA musi trwać nadal, bo inaczej większość z nas zginie. Toteż nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Ale dobro jednostki jest tuż za ...
article placeholder

Tradycja trzecia

Nasza Wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie wyzdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłusze...
article placeholder

Tradycja czwarta

We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żaden kom...
article placeholder

Tradycja piąta

Każda grupa powinna stosować duchową jedność, posiadać tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Przeczytaj o pozostałych tradycjach: XII Tradycji Anonimowych Alko...
article placeholder

Tradycja szósta

Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieźć nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę potrzebne AA, powinny być oddzieln...
article placeholder

Tradycja siódma

Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądz...
article placeholder

Tradycja ósma

Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do...
article placeholder

Tradycja dziewiąta

W każdej grupie powinno istnieć jak najmniej organizacji. Rotacja kierownictwa jest najlepszym rozwiązaniem. Mała grupa może wybrać sekretarza, większa - podlegający rotacji komitet. Wielkomiejskie grupy mogą w...
article placeholder

Tradycja dziesiąta

Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swoich opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza Wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w ...
article placeholder

Tradycja jedenasta

Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechn...