ICD-10 to międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10). Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996.

F 10.0 Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu

F 10.00 Niepowikłane
F 10.01 Z urazem lub innym uszkodzeniem ciała
F 10.02 Z innymi powikłaniami medycznymi
F 10.03 Z majaczeniem
F 10.05 Ze śpiączką
F 10.06 Z drgawkami
F 10.07 Zatrucie (upicie) patologiczne

F 10.1 Używanie szkodliwe

F 10.2 Zespół uzależnienia

F 10.20 Aktualne utrzymywanie abstynencji
F 10.200 Wczesna remisja
F 10.201 Częściowa remisja
F 10.202 Pełna remisja
F 10.21 Aktualne utrzymywanie abstynencji, ale w środowisku ochraniającym
F 10.22 Aktualnie w nadzorowanym klinicznie programie podtrzymującym lub substytucyjnym
F 10.23 Aktualnie utrzymywanie abstynencji, ale w związku z terapią lekami awersyjnymi lub blokującymi działanie substancji psychoaktywnych
F 10.24 Aktualnie używanie substancji psychoaktywnych (aktywne uzależnienie)

F 10.241 Bez cech somatycznych
F 10.242 Z cechami somatycznymi

F 10.25 Używanie ciągłe
F 10.26 Używanie okresowe

F 10.3 Zespół abstynencyjny

F 10.30 Niepowikłany
F 10.31 Z drgawkami

F 10.4 Zespół abstynencyjny z majaczeniem

F 10.41 Bez drgawek
F 10.42 Z drgawkami

F 10.5 Zaburzenia psychotyczne

F 10.50 Podobne do schizofrenii
F 10.51 Głównie urojeniowe
F 10.52 Głównie omamowe
F 10.53 Głównie wielopostaciowe
F 10.54 Głównie z objawami depresyjnymi
F 10.55 Głównie z objawami maniakalnymi
F 10.56 Mieszane

F 10.6 Zespół amnestyczny

F 10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne

F 10.70 Powracanie przebytych doznań psychotycznych (flashbacks)
F 10.71 Zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania
F 10.72 Rezydualne zaburzenia afektywne
F 10.73 Otępienie
F 10.74 Inne utrzymujące się zaburzenia procesów poznawczych
F 10.75 Psychozy o późnym początku

F 10.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F 10.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nie określone

Opracowane na podstawie Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze Kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Kraków-Warszawa-1998.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany